facebook-reactions-840x473

7 cách tăng lượt tiếp cận tự nhiên trên Facebook hiệu quả

Hẳn bạn sẽ không thể tưởng tượng được rằng, các bài viết về doanh nghiệp, tổ chức của bạn sẽ ngày càng khó được tiếp cận trên Facebook. Facebook đã công bố những thay đổi vào tháng 1 và tháng 5 năm vừa qua, nhưng với những người quan tâm có hiểu biết thì họ […]