bang-thong

Băng Thông Là Gì? Băng Thông ảnh hưởng đến Website như thế nào?

Trong thế giới internet, hẳn bạn đã nghe nhiều về cụm từ “băng thông”, “bandwidth”, “băng thông web hosting”… nhưng chắc chắn sẽ không thể hiểu rõ rằng các cụm từ này có nghĩa là gì? Và băng thông có tác dùng gì với server, hosting,…. Bài viết này chúng tôi sẽ giải thích cho […]