Phân tích kỹ thuật Mã Độc Phát Tán qua Facebook Messenger

1. Hiện tượng lây lan Trong 48h qua, một dòng mã độc mới đang phát tán mạnh mẽ qua Facebook Messenger.   Một file tên “video_{4_chữ_số}.zip” được tự động gửi qua giao diện Facebook Messenger, trong file nén đó chứa