HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Ngân hàng Vietcombank CN TPHCM

Số Tài Khoản: 0071000808759

Chủ TK: Nguyễn Quang Thắng

Ngân hàng Techcombank CN Thắng Lợi – TPHCM

Số TK: 11924300152014

Chủ TK: Nguyễn Quang Thắng

Ngân hàng TMCP Xuất Khẩu Khẩu Việt Nam – CN Quận 4

Số Tài Khoản: 1402 14849 225069

Chủ TK: Nguyễn Quang Thắng

Ngân hàng Á Châu – ACB Chi nhánh TPHCM

Số Tài Khoản: 2051627

Chủ TK: Nguyễn Quang Thắng